Vi er et ingeniør – og entreprenørfirma lokalisert sentralt i Vestfold

Vi utfører gravearbeid innen vei, vann og avløp på det sentrale Østlandet

Vår målsetning er å være en foretrukken aktør innenfor vårt fagfelt – for oppdragsgiver og ikke minst som arbeidsgiver

Arnadal Anlegg ble etablert i 2006, og eies i dag av Håvard Myhre, Kristian Kværne og Christoffer Grorud.

Vi har som mål å være en foretrukken leverandør for stat, fylke, kommune og private utbyggere. Dette får vi til ved hjelp av en ny og moderne maskinpark samt kompetente medarbeidere.

Vi er opptatt av at vi kan levere et produkt av topp kvalitet – til riktig tid og med riktig pris.

Vår viktigste ressurs er de ansatte!

Selskapet består av 45 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vår viktigste ressurs er de ansatte, og vi har til enhver tid 10% lærlinger. Vi ønsker å være en trygg og langsiktig arbeidsplass. For å nå dette, jobber vi aktivt med HMS, KS, samt målrettet velferds- og kompetanseprogram.

Arnadal Anlegg AS
Borgeskogtoppen 9, 3160 Stokke

T: 91 71 31 71
E: firmapost@arnadal.no
E: faktura@arnadal.no