Vi er et ingeniør – og entreprenørfirma lokalisert sentralt i Vestfold. Vi utfører gravearbeid innen vei, vann og avløp på det sentrale Østlandet. Vår målsetning er å være en foretrukken aktør innenfor vårt fagfelt – for oppdragsgiver og ikke minst arbeidsgiver.

Vår viktigste ressurs
er de ansatte

Arnadal Anlegg ble etablert i 2006, og eies i dag av Håvard Myhre, Kristian Kværne og Christoffer Grorud.

Vi har som mål å være en foretrukken leverandør for stat, fylke, kommune og private utbyggere. Dette får vi til ved hjelp av en ny og moderne maskinpark samt kompetente medarbeidere.

Selskapet består av 35 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vår viktigste ressurs er de ansatte, og vi har til enhver tid 10% lærlinger. Vi ønsker å være en trygg og langsiktig arbeidsplass. For å nå dette, jobber vi aktivt med HMS, KS, samt målrettet velferds- og kompetanseprogram.

Vi er opptatt av at vi kan levere et produkt av topp kvalitet – til riktig tid og med riktig pris.

Arnadal Anlegg AS
Borgeskogtoppen 9, 3160 Stokke

T: 91 71 31 71
E: firmapost@arnadal.no
E: faktura@arnadal.no

Arnadal Anlegg - Sentralt Godkjent
Arnadal Anlegg - Maskinentreprenørenes Forbund