Åpenhet

Arnadal Anlegg

Åpenhetsloven | Arnadal Anlegg AS er forpliktet til å følge Åpenhetsloven, som trådte i kraft i Norge i 2022. Vi har implementert en ansvarlig innkjøpspraksis som inkluderer etiske retningslinjer og revisjoner for å sikre at våre leverandører overholder disse retningslinjene. For å sikre en ansvarlig innkjøpspraksis har Arnadal Anlegg AS utviklet en prosessbeskrivelse for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for vår verdikjede, forretningsforbindelser og virksomhet. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og krever at alle vesentlige leverandører dokumenterer aktsomhetsvurderinger knyttet til innkjøp. Vi tar Åpenhetsloven og dens forpliktelser på alvor.

Klikk her for å se vår erklæring iht. åpenhetsloven

Håvard Myhre

Daglig leder

Arnadal Anlegg AS
Borgeskogtoppen 9, 3160 Stokke

T: 91 71 31 71
E: firmapost@arnadal.no
E: faktura@arnadal.no